Traditionerne bidrager til udvikling af eleverne, de er med til at skabe en mere interessant skoledag, og de giver en god relation til skolens forældre og søskende.

Traditioner i børnehøjde

  • Første og sidste skoledag
  • Motionsdag (sidste dag inden efterårsferien)
  • Juleklippedag for hele skolen og dagtilbuddet
  • Børnejulefrokost
  • Juletræsfest for indskoling og mellemtrin (med forældredeltagelse)
  • Juleafslutning (sidste dag inden juleferien)
  • Kreativt Speciale arrangement (8. + 9. årgang)
  • Rynkebyløbet
  • Sommerfest (med forældredeltagelse)
  • Idrætsdag (sidste torsdag inde sommerferien)

Ferieplan

Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage.

Du finder en oversigt over ferier og fridage i den aarhusianske folkeskole her: aarhus.dk/skoleferie.