Traditionerne bidrager til udvikling af eleverne, de er med til at skabe en mere interessant skoledag, og de giver en god relation til skolens forældre og søskende.

Traditioner i børnehøjde

  • Første og sidste skoledag
  • Motionsdag (sidste dag inden efterårsferien)
  • Juleklippedag for hele skolen og dagtilbuddet
  • Børnejulefrokost
  • Juletræsfest for indskoling og mellemtrin (med forældredeltagelse)
  • Juleafslutning (sidste dag inden juleferien)
  • Kreativt Speciale arrangement (8. + 9. årgang)
  • Rynkebyløbet
  • Sommerfest (med forældredeltagelse)
  • Idrætsdag (sidste torsdag inde sommerferien)

Hver fredag mødes hele skolen på skolens torv til morgensamling. Her synges der sange, gives beskeder, fremvises input på skift fra årgangene og meget andet. En rigtig hyggelig tradition, der binder skolen sammen på tværs af niveauer. 

Ferieplan

Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage.

Du finder en oversigt over ferier og fridage i den aarhusianske folkeskole her: aarhus.dk/skoleferie.