Gå til hovedindhold

0.-2. klasse

Lisbjergskolens indskoling er en aldersintegreret indskoling, med storgrupper hvor eleverne er blandet fra 0., 1. og 2. årgang. Der er fire storgrupper, der hver har et team bestående af en pædagog og en lærer, der er de primærvoksne.

 • Læs op

Indhold

  Disse har også hovedparten af timerne i storgrupperne kombineret med faglærere i nogle af skemaernes fag.

  Fagene i indskolingen er hjemmetid, musik, billedkunst, natur/teknologi, engelsk, idræt, læs, dansk og matematik.

  I dansk og matematik foregår undervisningen på årgangsbaserede hold, hvor eleverne er samlet fra de fire storgrupper. En del af danskfaget varetages i læs, hvor det foregår i storgrupperne.

  Hjemmetid er et fag, hvor der arbejdes med elevernes trivsel og sociale relationer, storgruppekulturen og undervisningsmiljøet. Det er altid de primærvoksne der har hjemmetid i storgruppen.

  Lisbjergskolen har også en bespisningsordning, hvor de voksne spiser sammen med storgrupperne på skoletorvet. De primærvoksne har hovedparten af opgaven med at spise med deres storgruppe.

  I indskolingen er vi opmærksomme på at skabe sammenhæng mellem undervisningen og SFO fritidsdelen, så eleverne oplever helhed i deres skolehverdag. Det er bl.a. gennem samarbejdet mellem pædagoger og lærerne, men også ved at have særlige dage og aktiviteter, hvor forskelligt indhold går igen i de to pædagogiske områder.

  Din rolle som forælder til et barn i indskolingen 

  Din rolle som forælder til et barn i 0.-2. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.  

  Sidst opdateret: 21. november 2023