Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

Nogle børn har brug for støtte og særlige aftaler i skoletiden for at trives fagligt og socialt. Derfor har vi mange indsatser, som kan hjælpe dit barn. Alle indsatser og aftaler sker i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

 • Læs op

Indhold

  Hvis dit barn har særlige behov

  Hvis dit barn har særlige faglige og/eller sociale behov, tager skolen sig naturligvis af det. Indsatsen bliver bedst i et tæt samarbejde med jer som forældre.

  Primærvoksen vil i et tæt samarbejdet med jer udarbejde en handleplan med fælles mål for indsatser og aftaler, der skal understøtte jeres barns udvikling. Er jeres barn skolestarter, sker arbejdet i et tæt samarbejde med børnehaven.

  Indsatsernes kvalitet afhænger af samarbejdet mellem skolen og jer som forældre. Indsatserne kan både være særligt tilrettelagte forløb på skolen og særligt tilrettelagte forløb hjemme. En positiv kommunikation omkring indsatserne giver en større sandsynlighed for succes for det enkelte barn.

  Vi bestræber os altid på en tidlig indsats – både når det gælder at ”opdage” det særlige behov og at handle på det særlige behov.

  Vi har forskellige tilbud og indsatser, hvis dit barn har særlige behov. Du kan læse mere om nogle af dem nedenfor.

  Generelt for alle indsatser på Lisbjergskolen benytter vi IT-værktøjer til at understøtte dit barns faglige udvikling.

  Hvis det handler om manglende trivsel

  AKT-teamet på Lisbjergskolen består af lærere og pædagoger. De har sammen med de øvrige voksne på skolen fokus på trivsel for både den enkelte elev og klassen, ligesom de vejleder skolens øvrige personale i arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel. AKT-indsatsen kan foregå i klassen, i mindre grupper uden for klassen eller som en individuel indsats. 

  Regnbuen er et nyt tilbud på skolen til de børn, som har brug for en pause i hverdagen eller ikke trives. I Regnbuen er det muligt at skabe ro for den enkelte og lade op til igen at kunne være en del af det større fællesskab.

  Den er under etablering og opbygning.

  Hvis det handler om læsning

  Læseteamet på Lisbjergskolen består af to læsevejledere. De har sammen med dansklærerne på skolen fokus på læsning og de grundlæggende forudsætninger for at lære at læse. Læseindsatsen kan foregå i klassen, i mindre grupper uden for klassen og i helt særlige og sjældne tilfælde som individuel undervisning.

  På Lisbjergskolen har vi følgende indsatser:

  • Bogstav-/ lydskursus 
  • Læsestøtte
  • VAKS-kursus

  Hvis dit barn er ordblind

  Hvis der er mistanke om ordblindhed vil lærerne og læsevejleder undersøge barnets vanskeligheder yderligere. Hvis mistanken om ordblindhed forstærkes indstilles barnet efter drøftelser med jer til en ordblindetest (den kan kun tages én gang i barnets skolegang og det anbefales, at det tidligst bliver i 4. klasse).

  Hvis det konstateres, at dit barn er ordblind, vil I som forældre blive inviterer til et møde med dit barns dansklærer, hvor I sammen opdatere dit barns handleplan. På det møde kan læsevejleder deltage, hvis det er aftalt på forhånd.

  Et barn som er konstateret ordblind kan henvises til forløb på KCL (KompetenceCenter for Læsning).

  Dansk som andetsprog

  Har dit barn et andet modersmål end dansk vil barnet blive sprogscreenet ved indskrivningen til skolen. Sprogscreeningen vil være afgørende for om der er frit skolevalg. Har dit barn ikke frit skolevalg vil skolen følge og gentage screeningen løbende igennem skoleårene indtil barnet vurderes til at have frit skolevalg.

  Undervejs tilbydes barnet dansk som andetsprogs-støtte, oftest på mindre hold eller som en del af den almindelige undervisning.

  Matematikvanskeligheder

  På Lisbjergskolen har vi to matematikvejledere. De er sammen med barnets matematiklærer med til at følge den faglige udvikling. Vejlederne vil være ekstra opmærksomme på indsatser i hele skoleforløbet, så barnet hjælpes videre sammen med sit hold. Matematikindsatserne kan foregå i klassen, i mindre grupper uden for klassen og i helt særlige og sjældne tilfælde som individuel undervisning.

  På Lisbjergskolen har vi følgende indsatser:

  • RoS-plus (Regnestrategier og talforståelse)
  • RoS-gange (Gange i tekstopgaver og hverdagssituationer)

  Begge forløb lægges der vægt på øget brug af hukommelsesstrategier

  Sidst opdateret: 21. november 2023