Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Det har stor betydning for børnenes læring og udvikling, at du som forælder er aktivt involveret i dit barns skoleliv.

 • Læs op

Indhold

  Du støtter dit barns udvikling ved at vise interesse for det, barnet laver i skolen. Du kan også støtte dit barn ved at skabe et positivt forhold til de voksne, der er omkring barnet i hverdagen.

  På Lisbjergskolen stiller vi krav til hinanden. Det kan du se i vores forventninger, som er meget vigtige for den daglige skolegang.

  Det er naturligt for os, at du og andre forældre er aktive medspillere, der bidrager til børnenes trivsel ved at deltage i forældrerådsarbejde, arrangementer mm.

  Lisbjergskolen forventer af dig:

  • At du tager et socialt ansvar for dit barns adfærd og omgangstone, og for adfærd og omgangstone i den samlede børnegruppe. Det gælder særligt adfærden og omgangstonen på de sociale medier.
  • At du ved, at du har et særligt ansvar for, at dit barn lærer at respektere de voksne og de andre børn.
  • At du sørger for, at dit barn:
   • Møder til tiden
   • Er udhvilet og mæt
   • Får et sundt måltid mad til middag
   • Har en sund gnavemadpakke med i indskolingen
  • At du og dit barn taler og opfører sig ordentligt over for andre.
  • At du sammen med skolen sørger for en konstruktiv dialog, og husker, at en sag kan have flere sider.
  • At du interesserer dig for og støtter sit barns skolegang:
   • Ved daglig læsning og lektiehjælp
   • Ved at du følger med i Aula
   • Ved at du deltager i skolehjem-samtaler, møder og arrangementer
  • At du omtaler læreren/pædagogen/resten af skolens personale ordentligt og loyalt.
  • At du tager medansvar for storgruppernes og årgangenes trivsel generelt. Husk: En god klasse er en klasse, hvor alle børn føler sig som en del af fællesskabet. Klassens trivsel er et fælles anliggende for alle parter.

  Du kan forvente dette af os:

  • At kommunikationen på skolen er præget af gensidig ansvarlighed, tillid og respekt.
  • At vi møder hinanden åbent, anerkendende og lyttende.
  • At kommunikationen og dialogen mellem skolens parter har børnenes læring, trivsel og udvikling som det vigtigste.
  • At vi informerer dig og andre rettidigt og er løbende i dialog, både om de særlige dage og om dagligdagen på skolen.
  • At vi afstemmer mængden af information og kommunikation efter de konkrete forhold.
  • At dit barn har en primærvoksen, som er barnets din kontaktperson på skolen.
  • At vores kommunikation foregår via personlige samtaler og på skrift via AULA.
  • At vi udarbejder en elevplan for dit barn.
  • At vi afholder en årlig skole/hjemsamtale samt et årligt forældremøde.
  • At vi tager alle henvendelser alvorligt.
  Sidst opdateret: 21. november 2023