Der er valg til rådet i starten af hvert skoleår, og derefter konstituerer rådet sig med en formand. Vi afholder valgene, når vi holder forældremøder i indskolingen og på 3. årgang.

Formanden udarbejder sammen med SFO-lederen dagsordener, og de er også i dialog om samarbejdet med skolebestyrelse. SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen laver to-årige samarbejdsaftaler. Den seneste er lavet i september 2018.

Indholdet på SFO-forældrerådsmøderne er bestemt af tre ting:

  • Samarbejdsaftalen
  • Indkomne forslag fra forældre
  • Forslag fra SFO-personalet og SFO-ledelsen

SFO-lederen tager referat af møderne, og SFO-forældre modtager referaterne via skolens ugeplaner.