Gå til hovedindhold

Dit barns sociale udvikling og trivsel

Lisbjergskolen arbejder på at udvikle skolen, så vi skaber rum og rammer for lærende og udviklende fællesskaber af børn og unge, hvor demokratiske styrings- og livsformsværdier er synlige i hverdagen.

 • Læs op

Indhold

  Det enkelte barns udvikling og trivsel hænger sammen med skolens kultur og daglige læringsmiljø. Derfor er vi hver dag optaget af, at den enkelte oplever at have det godt og møde udfordringer. Samtidig skal årgangene og storgrupperne være trygge og udfordrende fællesskaber på en og samme tid.

  Det værdifulde, anerkendende fællesskab på Lisbjergskolen er:

  • Hvor den enkelte har mulighed for at udvikle sig af lyst
  • Hvor den enkelte har rettigheder, bliver lyttet til og hørt
  • Hvor hver enkelt gives deltagelsesmuligheder og værdsættes som bidrager til fællesskabet
  • Hvor det er en fordring og forpligtelse til den enkelte at vise respekt og tolerance i forhold til andre
  • Hvor det er en fordring og forpligtelse til den enkelte at tage medansvar for sig selv og for fællesskabet

  Udfordring og hjælp – forældre, pædagoger og lærere

  Undervisningen, pauserne, til spisning og i skolens fritidsdel (SFO), er de sammenhænge, hvor skolens børn og unge er sammen med skolens voksne. Det er her man bliver udfordret med opgaver og aktiviteter, samtidig med at man får støtte og hjælp af de voksne.

  Alle elever har en primærvoksen – enten en lærer eller en pædagog. Den primærvoksne har ansvaret for at holde tov i den enkelte elevs trivsel og udvikling. Den primærvoksne samarbejder med kollegaer om denne opgave.

  Den primærvoksen samarbejder også med forældre om barnets trivsel og udvikling. Det er vigtigt med en gensidig dialog om barnet, da forældres oplevelse af barnets skolegang er et vigtig for skolen at kende. Der gennemføres en årlig elevsamtale og en skole-hjemsamtale, og barnets elevplan opdateres to gange årligt. I den daglige pædagogiske praksis er der naturligvis også dialog mellem barnet og voksne i skolen, om barnets trivsel og udvikling.

  Lisbjergskolens pædagogiske platform: Et grundlag for arbejde med trivsel og udvikling

  Lisbjergskolen har i samarbejde med Lisbjergs Dagtilbud formuleret en pædagogisk platform, der udtrykker og afspejler et fælles menneskesyn og en fælles grundforståelse af børns og unges selvdannelse og -udvikling.

  Sidst opdateret: 13. juni 2024