Gå til hovedindhold

Før dit barn starter - overgang fra dagtilbud til skole

Lisbjergskolen er bygget sammen med Lisbjerg/Trige-Spørring Dagtilbuds børnehuse Gimlehøj og Mimershøj. Dagtilbuddets børnehus Rønnebo bor i Lisbjerg på den anden side af Randersvej. Disse tre børnehuse er tilknyttet Lisbjergskolens skoledistrikt.

 • Læs op

Indhold

  Der er et dagligt samarbejde med fælles morgenåbner mellem børnehusene på den fælles matrikel og SFO, ligesom der i nogle ferier er sampasning, hvor også Rønnebo er med i fællesskabet.

  Lisbjergskolen og Dagtilbuddet har i flere år arbejdet tæt sammen om skolestarten, da Lisbjergskolen var en KRAI-skole. Det betød, at vi havde Kompetencebaseret Rullende skolestart og Aldersintegreret Indskoling.

  Der er forskellige praktiske grunde til, at Lisbjergskolen i de kommende år alene vil være en AI-skole, med en Aldersintegreret Indskoling. Den rullende skolestart har vi i samarbejde med det nye Lisbjerg/Trige-Spørring Dagtilbud sat på stand by.

  Når et barn starter på Lisbjergskolen i august, starter man i en aldersintegreret storgruppe med børn fra 0., 1. og 2. årgang.

  Børnehuset har også i årene op til skolestarten haft en løbende dialog med forældrene om barnets trivsel og udvikling, set i forhold til at være/blive skoleparat. I denne dialog benytter børnehuset et SUS-materiale, der er en status og udviklingsplan for barnets udvikling.

  Inden skolestart

  Fælles for børnehuse og Lisbjergskolen

  I efteråret før en skolestart inviterer børnehusene og skolen til et fælles informationsmøde om hvordan børnehusene og indskolingen arbejdet med skolestarten og hvordan indskolingen er organiseret.

  Gimlehøj og Mimershøj bor sammen med skolen. Vi deler køkken og spisested på skoletorvet, vi deler legeplads og vi har fælles morgenåbner mellem børnehusene og SFO. Det betyder, at mange skolestartere kender skolen fysisk inden de starter. Børnehusene bruges skolens hal til aktiviteter. De kender indskolingens voksne, for de har mødet dem om morgenen og ude i skolens pauser.

  Vi har også dage i løbet af året, hvor vi har fælles arrangementer – skolens motionsdag, skolens juleklippedag, fælles juletræsfest mv.

  Foråret før skolestart

  Aktiviteter i børnehusene

  I en periode op til sommerferien har barnet været i børnehusenes storbørnsgrupper, der arbejder med børnenes skoleparathed.

  Pædagogerne i børnehusene deltager i en overleveringssamtale med indskolingen. Det er en af måderne, at skolens voksne lærer børnene at kende inden skolestart.
  Hvis der komme børn fra andre børnehuse eller børnehaver uden for skoledistriktet, så laves der også overleveringssamtaler med disse institutioner.

  Børnene fra de lokale børnehuse kommer på besøg i indskolingen to gange, hvor de møder deres kommende skolekammerater i storgrupperne og SFO. Børn fra øvrige institutioner inviteres også til disse besøg.

  På selve skolestartsdagen mødes alle nye skolestartere i fællesrummet i Gimlehøj/Mimershøj. Her holdes der velkomsttale af Lisbjergskolens skoleleder og storgruppernes skolemakkere henter skolestarterne, mens der synes den faste skolestartssang. Derefter går alle ind i deres storgrupper og skolen er nu i gang.

  Aktiviteter i skolen

  I foråret afholder Lisbjergskolen, det vi kalder manuel indskrivning. Selvom barnet er indskrevet i skolen via Aarhus Kommunes digitale indskrivning, vil vi gerne markere, at barnet selv kommer og skriver sig ind i skolen.

  Derfor inviterer vi til en eftermiddag, hvor skolestartere og deres forældre kommer til et par timers samvær, leg og hyggesnak. I løbet af de par timer skal barn og forældre forbi skolelederen, så barnet ved egen hånd skriver sig ind i skolen.

  Indskolingens deltager i overleveringssamtaler om skolestarterne. På den baggrund laves en fordeling af skolestarterne i storgrupperne. Denne fordeling laves inden skolestarternes besøg for sommerferien. Derfor informeres børn og forældre i foråret om, hvilken storgruppe man skal gå i på Lisbjergskolen.

  Inden besøgene finder storgrupperne ud af hvilke skolebørn, der skal være makkere for de nye skolestartere til august.

  I ugen op til skolestart er SFO åben og mange nye skolestartere lærer dermed SFO at kende, inden skoleåret starter. Derfor gøres der klar med garderobepladser inden sommerferien, så vores nye skolebørn allerede der føles sig velkommen.

  På selve skolestartsdagen afholder indskolingens afdelingsleder et møde med de nye forældre, mens deres børn er i gang i de nye storgrupper. Der er praktiske informationer om skolehverdagen på dette møde. Derefter kan forældrene mødes deres børn igen ved spisningen på skoletorvet, og kl. 12.20 er 1.skoledag færdig.

  Hvornår er mit barn skoleparat?

  Der findes ikke én facitliste med, hvad der gør et barn skoleparat. Netop derfor er dialogen med børnehusene meget vigtig, da de ved, hvilke kompetencer der er vigtige for børn at have, når de når skolealderen.

  Et par pejlemærker for børns skoleparathed kunne være:

  • Barnet er selvhjulpet – barnet kan selv tage tøj/sko af og på, gælder også overtøj, regntøj, flyverdragt. Barnet klarer selv toiletbesøg. Barnet har styr på sine egne sager.
  • Barnet har opmærksomhed på at andre børn også har behov
  • Barnet ved at man skal vente på beskeder fra voksne, eller vente på tur når man er i en gruppe
  • Barnet har gode erfaringer med at man kan blive afbrudt i noget spændende man er i gang med
  • Barnet har erfaringer med at tegne og male og dermed med at holde på blyanter, tudser o.lign.
  • Barnet har erfaringer med og lyst til at bevæge sig – inde såvel som ude
  • Barnet har erfaringer med at synge og danse sammen med kammeraterne
  • Barnet har fået øje på, at der findes tal og bogstaver – uden at kunne dem alle på rygraden
  Sidst opdateret: 4. januar 2024