Gå til hovedindhold

Om skolen

På Lisbjergskolen er alle en del af et værdifuldt fællesskab. Vi lægger stor vægt på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge gennem høj faglighed og trivsel samt ansvarlighed og engagement.

 • Læs op

Indhold

  Det værdifulde fællesskab

  Det værdifulde fællesskab i Lisbjerg er kendetegnet ved:

  • at den enkelte har mulighed for at udvikle sig gennem lyst og pligt
  • at den enkelte har rettigheder og forpligtelser – at blive hørt og lyttet til samt høre og lytte til andre
  • at den enkelte gives deltagelsesmuligheder og værdsættes som bidrager til fællesskabet
  • at den enkelte lære at vise respekt og tolerance i forhold til andre
  • at den enkelte tager medansvar for sig selv og for fællesskabet 

  Trivselsstrategi (antimobbestrategi)

  Fakta om Lisbjergskolen

  Lisbjergskolen er en folkeskole med ca. 370 elever fordelt på 0. - 9. klassetrin med tilhørende SFO og klub. Vi bor i et lille samfund ca. 10 km. nord for Aarhus, og har en stærk tradition for et godt og værdifuldt samarbejde med forældre og det øvrige lokalsamfund.

  Skolen er opdelt i tre afdelinger:

  • Indskoling (aldersintegrerede storgrupper fra 0.- 2. klasse)
  • Mellemtrin (årgangsopdelt fra 3.- 5. årgang)
  • Udskoling (årgangsopdelt fra 6.- 9. årgang)

  Lisbjergskolen vil være kendt for:

  • at være en skole, hvor alle kan blive dygtige
  • at være en skole, hvor alle kan trives og få venner
  • at være en skole, hvor alle har deltagelsesmuligheder
  • at være en skole, hvor alle kan starte på en ungdomsuddannelse

  Vores strategier

  Vi udvikler deltagelsesmuligheder gennem to strategier:

  • Lisbjergskolen som ”Produktionsskole” (tilgang til læring)
  • Lisbjergskolen som ”Rettighedsskole” (tilgang til opdragelse og dannelse)

  Lisbjergskolen som rettighedsskole

  Vores fysiske rammer

  Lisbjergskolen ligger på toppen af Lisbjergbakken placeret med dejlig natur omkring sig – grønne områder og tæt på skov. Udearealerne er et stort aktiv for det pædagogiske arbejde med leg og bevægelse. De indvendige fysiske rammer er gode på skolen. Skolen er fra 2008 i skønne lyse lokaler med et skoletorv i midten. Skolen er netop i gang med en større udbygning af en ny udskoling, som skal stå færdig i august 2020.

  Sidst opdateret: 4. januar 2024

  Dokumenter