Forældrene på Lisbjergskolen er godt tilfredse med:

  • De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.)
  • At vi styrker børnenes sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed)
  • At vi skaber en varieret skoledag for dit barn
  • At vi begrænser elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene
  • Børnenes faglige udbytte af undervisningen samlet set

Vi er særligt stolte af:

  • At eleverne trives på skolen – både fagligt og socialt
  • At andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder igennem flere år er 100%