Forældrene på Lisbjergskolen er godt tilfredse med:

  • De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.)
  • At vi styrker børnenes sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed)
  • At vi skaber en varieret skoledag for dit barn
  • At vi begrænser elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene
  • Børnenes faglige udbytte af undervisningen samlet set

Vi er særligt stolte af:

  • At eleverne trives på skolen – både fagligt og socialt
  • At andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder igennem flere år er 100%

 

Vores sundhedsrapport 2019 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).