Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

Vores ambition er at lave en skole, hvor der er deltagelsesmuligheder for alle elever, hvor vi blandt andet tilskynder kompetencer som modighed, vedholdenhed, arbejdsomhed og evnen til at turde fejle og prøve igen.

 • Læs op

Indhold

  På Lisbjergskolen går dannelse og uddannelse hånd i hånd, hvor vi tager afsæt i en lokalbestemt pædagogisk platform. Platformen består af værdier, menneskesyn og læringsforståelse, som vi overordnet forholder os til, når vi skal skabe deltagelsesmuligheder for alle elever. (se pdf).

  Deltagelsesmuligheder handler om den enkelte elevs trivsel og det sociale liv, men også om faglighed og uddannelse. Vi har som skole et fundament, som danner den overordnede ramme for skolekulturen på Lisbjergskolen.

  Dette indebærer for eksempel:

  • A-og B-perioder:
   Vi ønsker en skole, hvor skoledagen og -året er varieret. A-perioderne er grundskemaer, som I kender det. B-perioder afholdes ti uger om året, hvor grundskemaet brydes op med emne- og projektundervisning, som giver mulighed for tværgående holddeling, forløb ude af huset m.m
  • Produktionsdidaktik (20-60-20):
   Vi ønsker en skole, hvor der er en anderledes balance mellem den akademiske produktion og den praktisk/kreative produktion. Det betyder, at vi sætter fokus på praksisfaglighed og produktudvikling i fagene. Vi er i gang med at udvikle en didaktisk tilgang til undervisningen, som vi kalder ”20-60-20”. Dette betyder, at undervisningen som udgangspunkt består af 20 % voksenformidling og -instruktion, 60 % elevfordybelse og -produktion og 20 % elevevaluering og -formidling med hjælp fra de voksne.
  • Rettighedsskole:
   Den 12.juni blev Lisbjergskolen certificeret UNICEF Rettighedsskole. Dette indebærer, at vi er forpligtet på at arbejde ud fra FNs Børnekonvention, som beskriver de rettigheder, alle børn i verden har. Derudover er det også vores ambition, at FNs Verdensmål skal være en del af det indhold, som eleverne møder i skolehverdagen.

  Læs mere om rammerne for:

  Sidst opdateret: 13. juni 2024